Architekci miasta

Techno Metal Post zapewnia solidne i trwałe podstawy dla wszystkich projektów zagospodarowania terenu.

Przysposobimy się do każdego rodzaju robót budowlanych: znaki, schody, punkty widokowe.

Nasze pale są alternatywą dla tradycyjnych fundamentów betonowych, szczególnie w sytuacjach, w których wykopy nie są możliwe, takich jak nierówny lub silnie nachylony teren.

Dowiedz się więcej o certyfikatach dla naszych produktów.

Nasz dział inżynierii służy do badania i śledzenia Twoich projektów.

Dostarcza niezbędne atesty i certyfikaty zgodności.

Techno Metal Post oferuje również bezpłatne sesje szkoleniowe dla profesjonalistów.

Dotyczą one różnych aspektów zastosowań pali wkręcanych: zasad i norm, sprzętu instalacyjnego, stanowiska do prób obciążeniowych, przykładów zastosowań itp.